محصولات:

محصولات شرکت شامل سیمان و کلینکر تیپ 2 و 5 میباشد.

توليد سيمان اين شركت تا تاريخ 03/08/1366 از نوع پرتلند تيپ 1 بوده و از آن به بعد توليد سيمان تيپ 2 با كيفيتي مطلوب آغاز و به بازار عرضه گرديد. و از تاريخ 15/06/1372 توليد سيمان تيپ5  آغاز شد. سيمان تيپ 5 در پروژه هاي سد سازي، پل سازي، فونداسيون و ... استفاده مي شود كه بدليل مرغوبيت بسيار بالای محصول اين شركت مورد استقبال پروژه هاي بزرگ در دست احداث قرار گرفته و يا به كشور هاي عراق اسپانيا - مصر و كويت صادر گرديده است. بر اساس مصوبه کمیته راهبردی شرکت ، مقرر گردیده از سال 94 نسبت به تولید سیمان "پرتلند سرباره ای تیپ 5 " منطبق بر استاندارد ملی ایران به شماره 3517 نیزاقدام گردد.

                                                                                                 

مقدار تولید سالانه:

- کلینکر :   690000  تن 

      - سیمان :   717000  تن

       فناوری تولید :

    * سیستم پخت : روش خشک با کوره و پۧتور های دینامیک، ساخت شرکت(O&K)  آلمان.

       روش توليد :

براي توليد سيمان روشهاي متفاوتي بكار گرفته ميشود كه به چهار دسته تقسيم مي گردند كه عبارتند از؛

1-روش تر     

2-روش نيمه تر      

3- روش نيمه خشك

4-روش خشك

اختلاف اين روشها بيشتر در نحوه آماده سازي مواد و روش پخت ميباشد.

در شركت سيمان بهبهان از روش خشك كه متداولترين روش خصوصا براي ظرفيتهاي بالا ميباشد استفاده ميگردد. در اين روش مواد بصورت خشك سائيده ميشود و پس از اختلاط به كوره پخت فرستاده ميشود. انتخاب هريك از 4 روش فوق به عوامل زيادي بستگي دارد كه مهمترين آنها ظرفيت، ارزش سوخت، ميزان رطوبت مواد، وجود قلياييها و يونهاي سولفات و كلر در مواد اوليه ميباشد.

خلاصه فرآيند توليد:

مواد اوليه كارخانه متشكل از مارل آهكي (GRAVEL)  ، خاك رس CLAY))و سنگ گچ كه دو ماده اول توسط بلدوزر دپو گرديده و سپس بوسيله لودر به كاميونها بارگيري ميشوند .

مواد پس از خرد شدن در آسياب سنگ و تبديل به دانه هايي به ابعاد(8-0) ميلي متر توسط دستگاه استاكر (ريزنده) در سالن مواد ريخته مي شوند. در اين سالن، مواد توسط دستگاه ريكلايمر (برداشت كننده) برداشته شده و بوسيله تسمه نقاله به آسياب مواد منتقل مي شوند .

آسياب مواد خام از نوع گلوله اي مي باشدکه مخلوط سنگ آهك و خاك رس را پودر كرده و به داخل سيلو يا مستقيما جهت تغذيه كوره مي فرستد. البته جهت تصحيح مواد از سنگ آهك استفاده ميشود. مواد پودر شده از طريق پيش گرمكن به داخل كوره روانه مي گردد. محصول كوره كه كلينکر ناميده مي شود توسط فن هاي خنك كننده، سرد شده و در محوطه انبار مي شود. در مرحله بعد گچ مورد نياز جهت تنظيم گيرش سيمان به كلينکر اضافه شده و در آسياب هاي سيمان كه آن هم بصورت گلوله اي است، پودر شده و تبديل به سيمان مي گردد. سيمان خارج شده از آسياب هاي سيمان از طريق لوله با استفاده از كمپرسور و یا از طریق سیستم تسمه نقاله پمپ و به داخل سيلو هاي چهارگانه سيمان وارد مي شود . در قسمت بارگيرخانه سيمان ذخيره شده در سيلو ها بصورت كيسه اي و فله به خريداران عرضه مي گردد . فرآيند توليد سيمان در  شکل زیر نمایش داده شده است.

شماي ساده اي از فرآيند توليد سيمان 

                                                                                              


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0