بسمه تعالی
  پرسشنامه سنجش رضایت مشتری
  1403/04/25
  مشتری گرامي:از آنجا که اساس خط مشي شرکت سيمان بهبهان "ارتقاء مستمر سطح کيفيت خدمات و توليدات ، با هدف افزايش رضايت مشتری" مي باشد و اين مهم ممکن نيست مگر از طريق ارتباط دائم و نزديک با مشتريان محترم ، لذا خواهشمنديم به منظور راهنمايي و همکاری بيشتر ما به سئوالات ذيل پاسخ دهيد.
  
  *نام و نام خانوادگی:    *شماره تماس:  
  
  ردیف  سوال  پاسخ
  1  از " استحکام و جنس کیسه های بسته بندی " شرکت سیمان بهبهان رضایت دارید؟  
  2   میزان رضایت شما از "رنگ محصولات شرکت سیمان بهبهان در چه حدی است ؟  
  3  از مقاومت و استحکام بتن تولید شده از محصولات شرکت سیمان بهبهان رضایت دارید؟  
  4  کالای تحویلي به شما ، مطابق با فاکتور صادره از شرکت سیمان بهبهان مي باشد؟  
  5  عملکرد شرکتهای حمل و نقل در انجام تعهدات خود موجب رضایت شما مي باشد؟  
  6  از پاسخگویي دفتر فروش شرکت سیمان بهبهان رضایت دارید؟  
  7  از اطلاع رساني در مورد  امور فروش  این شرکت رضایت دارید؟  
  8  راههای ارتباطي شرکت سیمان بهبهان موجب رضایت شما مي باشد؟  
  9  شما از نحوه رسیدگي به پیشنهادات و  شکایات ازسوی شرکت سیمان بهبهان رضایت دارید ؟  
  
  ارسال

6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0